O naší společnosti

Pekárna KLAS

KLAS, pekárna cukrárna s výrobou v Protivíně je součástí společnosti POLANSKÝCH, s.r.o.. Je středně velkou výrobou se 70 zaměstnanci působící na trhu od roku 1991. Výroba byla postavena po revoluci na zelené louce. Podařilo se vybudovat moderní pekařskou a cukrářskou výrobu s maloobchodním prodejem specializovaným na pekařské, cukrářské a lahůdkářské výrobky. Samotná výroba je dnes schopna pružně reagovat na měnící se podmínky trhu a splnit i speciální přání svých zákazníků. Základem výroby je poctivá ruční práce založená na dodržování tradičních pekařských postupů a používání kvalitních surovin převážně místního původu. Ruční práci doplňuje moderní strojní technologie umožňující ulehčit některé činnosti zaměstnanců. Díky tomu se v pekárně a cukrárně vyrábí pečivo a zákusky, které se těší oblibě u zákazníků, což dokládají i získaná ocenění, jako jsou ocenění v soutěžích Chutná hezky jihočesky pořádané při příležitosti konání výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích a v soutěži Regionální potravina oceňující místní původ kvalitních výrobků.

V současné době se denně vyrábí okolo sta pekařských výrobků zahrnující chléb, běžné a jemné pečivo, trvanlivé výrobky a speciality, které se dodávají do hotelů, domovů pro seniory, školních jídelen, vojsku, maloobchodů, řetězců prodejen Jednota, Tesco a Penny. Cukrářská výroba zahrnuje denně výrobu přes sto produktů dodávaných do podobných míst jako pekárna. Firma zásobuje šesti rozvozními vozy přes 250 odběratelů v Jižních Čechách 7 dnů v týdnu dvakrát i třikrát denně. Vlastní maloobchod zahrnuje pět vlastních provozoven – kavárnu s prodejnou Mozart v Písku u Starého mostu, kavárnu s prodejnou Mozart ve Vodňanech na náměstí, prodejny KLAS na Velkém náměstí, Budějovické v ulici v Písku a v Protivíně přímo u výrobního závodu.

Identifikační údaje

Název společnosti: POLANSKÝCH, s.r.o.

Sídlo společnosti: Mírová 146 , 398 11 Protivín

IČ: 47 25 23 41, DIČ: CZ 47 25 23 41

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu, oddíl C, vložka 2193

Číslo účtu: 755 122 0247 / 100  KB, 20 89 55 834 / 0300  ČSOB

Zřizovací listiny

Výpis z obchodního rejstříku Výpis z obchodního rejstříku Živnostenský list Osvědčení o registraci